Frederikshavn Produktionsskole

Tuenvej 20, Elling
9900 Frederikshavn

 

Tlf.: +45 98 48 12 44
Fax: +45 98 48 02 44
info@frederikshavn-ps.dk
www.frhps.dk

 

cvr.nr.: 19688674 -
skolekode: 813350


Diverse:

Fysiske rammer:

 

Produktionsskolen råder pt. over 2 ejendomme:

 

Matr. nr. 22 G, Elling by- og sogn, beliggende Tuenvej 20, Elling, Frederikshavn, indeholdende; Køkken/kantineværksted, tekstilværksted, keramikværksted, pedel/idrætsværksted, undervisningsværksted, projektværksted, kontorafdeling og møde/foredragslokaler. Nabo-grund er lejet til dyrkning af grønsager.

 

Matr. nr. 1 hg, Elling by, beliggende Grundtvigsvej 44, Elling, Frederikshavn, indeholdende; Metalværksted, bådebyggerværksted og tilhørende lager, kantine og omklædningsrum.

 

Begge ejendomme tilhører Frederikshavn kommune og stilles vederlagsfrit til rådighed for Produktionsskolen.

 

Ejendomme, lokaler og inventar er af høj standard og velegnede til formålet. Der foregår løbende vedligeholdelse og forbedringer.

 

 

 

Opdateret den 10. februar 2018